14 / 08 / 2022
godz. 17:15

Ku bliskości (3+)

warsztat rodzinny

Kolekttacz

Zapraszamy do spotkania w ruchu autentycznym, niewymuszonym, w nieustającej wymianie: myśli, energii, obserwacji, skojarzeń. Warsztat traktujemy jako pretekst do budowania i pogłębiania relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia. W naszym działaniu staramy się przełamywać tradycyjny schemat artysta – odbiorca, przenosząc akcent z biernego odbioru na wspólne doświadczanie i przeżywanie. Towarzyszą nam założenia niezaprogramowanej na siłę interakcji, wielozmysłowości i współtworzenia. Podczas „Ku bliskości” postaramy się zwrócić uwagę na fakt, że każde ciało jest wyjątkowe, niepowtarzalne, wystarczające. Poszukamy szczególnej energii, która daje swobodę, skupienie a zwłaszcza radość. Pomogą nam w tym intuicyjne obiekty sensoryczne INTIBAG autorstwa choreografki i badaczki Izy Chlewińskiej i scenografa Tomka Bergmanna.

Do góry